среда, 25 мая 2016 г.

Konstrukcja plot z plastyku na ogrodzenie i furtkę sztachetowa nie potrzebuje zezwolenia na budowę ani raportowania tego faktu starostwu powiatowemu oprócz wyjątkowych przypadków.

Stawianie ogrodzenie z plastiku na plot i bramę ze sztachet nie zada pozwolenia na to ani informowania tego faktu starostwu powiatowemu wyjąwszy szczególne przypadki.

Ogrodzenie z Winylu na plot i furtę sztachetowa nie przekraczające wielkości 2,2 m stawiane pomiędzy dwoma graniczącymi działkami nie wymagają żadnych formalności biurowych. Tyczy się to tez ogrodzeń prowizorycznych ochraniających plac budowy.

    Zgłoszenia wymaga:
  1. stawiamy ogrodzenia od strony ulicy, torów kolejowych i pozostałych miejsc publicznych (nie dotyczy płotów niedaleko dróg prywatnych a także wewnętrznych nie będących drogami generalnymi)
  2. budowa płotu przekraczającego 2,2 m wielkości bez względu na umiejscowienie ogrodzenia.
  3. Zgłoszenia budowy ogrodzenia plastikowe na plot i furtkę sztachetowa dokonuje się w miejscowym starostwie powiatowym czy tez urzędzie miasta.
  4. Zgłoszenie zamysłu budowy płotu powinno określać formę ogrodzenia, procedurę zrealizowania jego montażu i zaplanowany dzień rozpoczęcia budowy.
  5. Oprócz zgłoszenia powinno się dołączyć deklaracje o prawie do dysponowania posiadłością w zamiarach budowlanych a także jeżeli jest to potrzebne przez starostwo szkic ogrodzenia.

Czasami do budowy sztachetki z plastiku na plot i bramę ze sztachetek potrzebne są pomocne uzgodnienia tj. np. aprobata administratora drogi na miejsce wjazdu.

Stawianie ogrodzenia wolno rozpocząć po 30 dniach od zgłoszenia zamiaru jego budowy, o ile starostwo nie wniesie przedtem sprzeciwu. Protest może być w sytuacji, gdy zamierzane ploty z PCV na plot i furtkę ze sztachet jest nieprawidłowe z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego np. może być w pasku drogowym planowanej drogi. W przypadku jak projektowane ploty z PCV na ogrodzenie i bramę ogrodzeniowaprzypadkiem może grozić bezpieczeństwu ludzi ewentualnie mienia, np. poprzez ograniczanie widoczności, konstrukcja takiego ogrodzenia może wymagać zorganizowania pozwolenia na jego budowę. Zgłoszenie zamysłu konstrukcji ogrodzenia jest ważne przez dwa lata. Brak przystąpienia do prac przez ten okres skutkuje odwołaniem zgłoszenia oraz w wypadku chęci zbudowania ogrodzenia nieodzowne staje się ponowne zgłoszenie tego faktu.

Комментариев нет:

Отправить комментарий